Akai SMO501 650 Removable Optical

Akai SCSI optical disk drive. Takes 650MO disks.

£50.00

ENQUIRE NOW

Akai SCSI optical disk drive. Takes 650MO disks.